Indbydelse til Elitehundestævne

Randers afdeling indbyder hermed lokalforeningerne i område 2 til Elitehundestævne
søndag den 16. oktober 2022.

Mødested: Randers PH’s klubhus, Mariagervej 295, 8920 Randers NV

Mødetid: Dommere og figuranter kl. 07.00 (nogle figuranter måske tidligere)
Hundeførere kl. 07.30

Tilrettelægger: Torben Støvring – mobil: 2145 2609

Tilmelding: Skal ske via lokalafdelingen senest søndag den 11. september

Startgebyr: kr. 200,00 pr. hundefører, der skal indbetales til din lokalafdeling
sammen med din tilmelding

Forplejning: Der er kaffe/te og rundstykker til dommer, figuranter og hundefø-
rere om morgenen.

Der er frokost for dommer og figuranter.
Hundeførere der ønsker at købe frokost, bedes angive det ifm.
tilmelding.

Dommere og figuranter vil blive kontaktet af områdelederen (hundeførere skal huske at
medbringe resultathæfte).

Med venlig hilsen og på gensyn
Randers Politihundeforening