Silkeborg, den 12. juni 2022

Til alle Jyske og Fynske klubber.
Indbydelse til Jysk Mesterskab for Unghunde, søndag den 11. september 2022.
Traditionen tro indbydes din lokalforening, til at deltage i Jysk Mesterskab for Unghunde.
Jysk Mesterskab i unghundeklassen har til formål at give hundeførerne mere konkurrenceerfaring,
og sidst men ikke mindst, at finde Jyllands / Fyns bedste Unghund. Deltagere kan komme fra både
sektion I og II.
Hver forening er sikret to pladser, på betingelse af, at man stiller to dommere og en figurant til
rådighed på dagen. Dette gælder også, hvis I kun kan stille med en hund.

 

Husk - det medsendte tilmeldingsskema SKAL bruges ved tilmelding.

 

Skulle der være en forening, som ikke selv kan stille med dommere og figuranter er det naturligvis
tilladt at låne fra andre foreninger, dette skal man dog selv sørge for, lokalforeningerne imellem.
På grund af stævnets praktiske gennemførelse vil tilmeldinger uden samtidig tilmelding af dommere
og figuranter bliver returneret.
Ekstra tilmelding: Hvis en lokalforening ønsker at tilmelde mere end to hundeførere, kan dette
gøres samtidig, (uden betaling i første omgang) de skal opstilles i prioteret rækkefølge. Deltagelse
for disse hundeførere afhænger af den praktiske gennemførelse af stævnet, husk at tilmelde ekstra
dommere og figuranter.
Stævnet bliver afholdt søndag den 11. september 2022.
Mødetid kl. 06.30 for alle.
På adressen: Følger senere

 

Tilmelding skal ske til Silkeborg Politihundeforening på mail: megryan@outlook.dk samtidig
hermed indbetales tilmeldingsgebyr på kr. 300,00 pr. hundefører på Reg. nr. 6190 Konto nr.
904 304 7856
Der vil være morgenmad til hundeførere, dommere og figuranter, og frokost til dommere og
figuranter. Hundeførere, øvrige gæster og supportere kan købe forplejning til fordelagtig pris på
hovedstandpladsen.
Skulle I have spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Claus Sørensen / Henriette Aarhus på
telefonnr. 2058 0719 / 2163 5599.
Vi imødeser stor tilmelding, og ser frem til at modtage jeres tilmelding.
Bindende tilmelding senest fredag den 5. august 2022 (gerne tidligere).

 

 

På foreningens vegne
Claus Sørensen
Tlf.: 2058 0719

 

Bemærk venligst! Din tilmelding er ikke godkendt før det totale deltagelses tal er opgjort!
Hver klub er kun garanteret 2 pladser, dette gælder også Silkeborg PH. I tilfælde af flere, er det tilmelding i prioriteret rækkefølge. (formand/bestyrelse står for dette).