Dansk Politihundeforening

Indbydelse til opryknings konkurrence i Kriminalklassen

og træningskonkurrence i Vinderklassen.

Randers afdeling indbyder hermed lokalforeningerne i område 2 til oprykningskonkurrence
i Kriminalklassen og træningskonkurrence i Vinderklassen lørdag den 23. april 2022.

Mødested:Randers PH’s klubhus, Mariagervej 295, 8920 Randers NV
Mødetid: Dommere og figuranter kl. 07.00 (nogle figuranter måske tidligere)
Hundeførere kl. 07.30

Tilrettelægger: Jens Henrik Haagensen – mobil: 2217 4505
Tilmelding: Skal ske via lokalafdelingen senest tirsdag den 22. marts
Startgebyr: kr. 200,00 pr. hundefører, der skal indbetales til din lokalafdeling

sammen med din tilmelding

Forplejning: Der er kaffe/te og rundstykker til dommer, figuranter og hundefø-
rere om morgenen.

Der er frokost for dommer og figuranter.
Gæster kan købe morgenmad.
Hundefører og gæster kan købe frokost.

Dommere og figuranter vil blive kontaktet af områdelederen (hundeførere skal huske at
medbringe resultathæfte).

Med venlig hilsen og på gensyn
Randers Politihundeforening