Brug af træningsarealer i Engesvang

Ansvarlig kontaktperson i PH Silkeborg: Michael Guy Diemar – mobil 40 63 41 86 – Mail sph.formand@gmail.com
Adresse på området: Ågade 7, 7442 Engesvang Tilkørselspunkt.
Ejerforhold: Arealet ejes af Poul Erik og Lena Hagelskjær Kristensen.
Områdets udstrækning: Se kortudsnit – arealerne markeret med violet.
Røde områder markerer træning forbudt – privat have samt område med grævlingegrav.
Parkering: I blåt markeret område, bortset fra område foran maskinhal markeret med rødt.

Regler for brug af området:
Arealet må som udgangspunkt anvendes i weekender, samt på hverdage, men alene af større eller mindre hold i klubregi efter forudgående aftale v via ansvarlig kontaktperson. Med andre ord, er der ikke åbnet op for at man som enkeltperson tager ud og træner.

Anvendelsesmuligheder:
Størstedelen af området er beplantet med juletræer, hvor der primært kan trænes rundering og eller øvelse 10, sekundært spor og gerningsstedsøg.
I den sydlige del af området er der et større område med pløjet/harvet jord hvor der “dyrkes spagnum”. Dette område må anvendes til spor/gerningssted.

Restriktioner for brug af den enkelte mark kan forekomme:
⦁ I forbindelse med fældning af juletræer – primært december.
⦁ I forbindelse med kåring/konkurrencer som anført i indledningen.
⦁ Bestyrelsen vil i hver enkelt tilfælde informere medlemmerne herom.

Træningsgenstande, sporpinde skal konsekvent fjernes efter brug.
Sporgenstande fjernes ligeledes efter brug, også dem som hunden ikke selv finder!