DGI har bevilget PH Silkeborg midler til indkøb af to nye spring

PH Silkeborg har søgt om midler til indkøb af to nye spring, der første gang skal anvendes under DM 2020 i Gjern.

DIF og DGI’s foreningspulje har takket for vores ansøgning og har med glæde informeret os om, at ansøgningen er godkendt til fuld bevilling.

Vi ser derfor frem til modtage disse nye spring til glæde for klubbens medlemmer de næste mange år.