Indbydelse til Unghunde oprykning

Randers afdeling indbyder hermed lokalforeningerne i område 2 til Unghunde oprykning søndag den 21. juni 2020.

Mødested:
Randers PH’s klubhus, Mariagervej 295, 8920 Randers NV

Mødetid:.
Dommere og figuranter kl. 07.00 (nogle figuranter måske tidligere) Hundeførere kl. 07.30

Tilrettelægger:
Gitte Aagaard og Torben Støvring

Tilmelding:
PH Silkeborg skal senest tirsdag d. 26. maj modtage din tilmelding.

Startgebyr:
kr. 200,00 pr. hundefører,der skal indbetales sammen med din tilmelding på klubbens konto Reg nr. 6190 konto 9043047856

Forplejning:

Der er kaffe/te og rundstykker til dommer, figuranter og hundeførere om morgenen.
Der er frokost for dommer og figuranter.
Hundeførere der ønsker at købe frokost skal angive dette i tilmeldingen.

Bemærk: 

Som følge af forsamlings forbuddet / restriktionerne ifm. covid-19 vil det ikke være muligt at medbringe chauffør og/eller tilskuere.
Dommere og figuranter vil blive kontaktet af områdelederen (hundeførere skal huske at medbringe resultathæfte).

Tilmeld som hundefører: Klik her

Med venlig hilsen og på gensyn

Randers Politihundeforening