Indbydelse til Unghunde oprykning i Randers

Randers afdeling indbyder hermed lokalforeningerne i område 2 til Unghunde oprykning søndag den 21. marts 2021.

Mødested:
Randers PH’s klubhus, Mariagervej 295, 8920 Randers NV

Mødetid:.
Dommere og figuranter kl. 07.00 (nogle figuranter måske tidligere) Hundeførere kl. 07.30

Tilrettelægger:
Torben Støvring telefon 21 45 26 09

Tilmelding:
PH Silkeborg skal senest fredag d. 19. februar modtage din tilmelding.

Startgebyr:
kr. 200,00 pr. hundefører, der skal indbetales sammen med din tilmelding på klubbens konto Reg nr. 6190 konto 9043047856

Forplejning:
Der vil være morgenkaffe og rundstykker samt frokost til dom- mere og figuranter.

Hvis Covid-19 restriktionerne tillader det, vil der være morgenkaffe og rundstykker til hundeførere, ligesom der vil være mulighed for at købe frokost.

Hvis Covid-19 restriktionerne tillader det, vil der for gæster være mulighed for at købe morgenkaffe og rundstykker samt frokost.

Dommere og figuranter:
Kontaktes af områdelederen.

Med venlig hilsen og på gensyn

Randers Politihundeforening

Tilmeld som hundefører: