Forsikringsforhold – indskærpelse

Du er som hundefører forpligtiget til at tegne en udvidet ansvarsforsikring på din hund. Forsikringen skal indeholde figurantdækning, således at personskade på figurant er dækket. Forsikringen skal ligeledes dække skade på anden hund under træning, hvis uheldet skulle være ude og to hunde uforvarent kommer i slagsmål.
Det kan anbefales, at du tillige tegner en hundesygeforsikring til dækning af skader på din egen hund, idet hunden under øvelser i terræn kan komme galt af sted. Da vi ofte træner uden for dyrlægens normale åbningstid, er der ofte dobbeltakst ved konsultation efter en pådraget skade under træning.

Ovenstående er indskrevet under Praktisk info