Klubbens aktiviteter genåbnes pr. 1. marts 2021, idet retningslinjer for COVID 19 skal følges!

Træningsaktiviteter er genåbnet pr. 1. marts 2021 med maksimalt antal deltagere på 25 personer.

Holdtræning er åbnet igen, med maksimalt deltagerantal på 25 personer.

Træningsplaner fremgår af hjemmesidens medlemsdel.

Anvendelse af klubhus er begrænset til kortvarige ophold. Egentlig samling i klubhuset er således ikke tilladt.