Klubbens arealer F.L. Smidths Vej 5 – delvist åbne.

Individuel træning på klubbens arealer er nu tilladt!