Principper for klubtræning efter PH programmet:
Fælles klubtræning dækker medlemmer der træner efter programmet, konkurrencehunde såvel som ikke kårede hunde.

 • Bestyrelsen udarbejder en træningsplan for ½ år ad gangen der offentliggøres for alle medlemmer.
 • Bestyrelsen vil, efterhånden som skovtilladelser m.m. er på plads, indlægge den enkelte træningsdag som begivenhed på klubbens facebookside – medlemssiden.
 • Det enkelte medlem opfordres til at tilmelde sig begivenheden, så alle får et overblik over hvem der kommer på dagen.
 • Træningen er både for konkurrencehunde og ikke kårede hunde der træner frem mod en kåring – mulighed for sidemandsoplæring.
 • Som udgangspunkt trænes om lørdagen i lige uger, og om søndagen i ulige uger (sammenfald med konkurrencer søges dog undgået).
 • Træningen startes op i uge 2.
 • Træningstidsrum er som udgangspunkt fra kl. 09.00 til kl. 14.00, hvor deltagere generelt forventes at være der. Kan man undtagelsesvis kun deltage i noget af dagen, er det også OK. Ønsker man at træne længere, er det selvfølgelig op til den enkelte.
 • Alle deltagere på dagen samles på forud bestemt mødested i skoven ved trænings start der (kl. 10.00). Her aftales og koordineres:
  • Hvad den enkelte gerne vil træne den pågældende dag, herunder særlige udfordringer som den enkelte gerne vil have hjælp til.
  • Hvem der går sammen og træner.
  • Hvem der eventuelt har lyst til at lave baner, der kan benyttes af andre (eks. rundering, fremadsendelse, forfølgelsesspor m.m.)
  • Tilstræbe at lægge fælles frokost/kaffepause ind midt på dagen – evt. grill.
  • Afslutning med fælles evaluering af dagen.
  • Enighed om at man som hundefører selv har et ansvar for egen læring – også nye hundeførere. Det betyder at man selv skal spørge efter hjælp og støtte i træningen, herunder give udtryk for, hvis man skal have hjælp til grundtræning eller særlige træningselementer i øvrigt. Det fritager ikke de erfarne hundeførere fra, at ”skubbe” venskabeligt til de nye hundeførere med råd om træning.
 • Ved ønsker om/behov for hverdagstræning/aftentræning, kan det enkelte medlem på klubbens facebookside – medlemssiden – annoncere dette. Behov for terræn koordineres forud herfor med bestyrelsen.

Træning i øvelse 10 (Anholdelsesopgave) og øvelse 11 (Frygtløshed for slag) - Bidetræning.

 • Klubben arrangerer bidetræning en hverdagsaften om ugen, for alle medlemmer.
 • Klubben arrangerer endvidere bidetræning på udvalgte lørdage eller søndage, for alle medlemmer.
 • Bidetræningen gennemføres primært på klubbens lysbane.
 • Øvelse 10 (anholdelsesopgave) vil endvidere blive øvet forskellige steder, og i sammenhæng med øvrige programøvelser, for at indarbejde miljøpåvirkning.