!!!!!AFLYST!!!!!

 

 

Dansk Politihundeforening
Indbydelse til Natøvelse 2022

Grenå afdeling indbyder hermed til natøvelse fredag den 18. november

Mødested: Grenå PH’s klubhus, Næsgårdvej 3B 8500 Grenå

Mødetid: Dommere og figuranter kl. 17.30 (nogle figuranter måske tidligere)
Hundeførere kl. 18.30

Tilrettelægger: Kim Rasmussen Tlf. 25568613 kskleo@fiber.dk

Tilmelding: Skal ske via lokalafdelingen senest fredag den 14. oktober
Med flg. oplysninger:
Chauffør: Hundefører: Hund:
Navn: Navn.: Stambogsnavn:
Afd.: Afd.: Kaldenavn:
Mobil nr.: Mobil nr.: Dkk stambogs nr.
Mail adr.: Mail adr.: (hvis den har et)
Race: Køn:
Fødselsdato:
Tilmeldingen skal udfyldes så korrekt som muligt.
Hundefører husk at medbringe resultathæfte.

Startgebyr: kr. 200,00 pr. hundefører, der skal indbetales til din lokalafdeling sammen
med din tilmelding.

Forplejning:
Aftensmad: Der kan købes let aftensmad, øl og vand,
Angiv antal (pris 35 kr., som betales ved tilmeldingen)
For kørehold, skal aftensmaden bestilles og betales ved tilmelding.
Aftensmaden vil være gratis for dommere, dommerføl og figuranter.
Efter konkurrencen vil der være natmad.

Dommere og figuranter. Kontaktes af områdelederen.
Der er mulighed for at tilmelde dommerføl.

Med venlig hilsen.
Grenå politihundeforening
Kim Rasmussen