Der tages forbehold for ændringer/aflysninger,
henset til risikoen for at COVID-19 restriktioner ikke muliggør gennemførelse.