Dansk Politihundeforening
Indbydelse til Patrulje oprykning
Aarhus afdeling indbyder hermed lokalforeningerne i område 2 til patrulje oprykning

søndag den 30. april 2023.

Mødested: Hangar 17 Lufthavnsvej 32, 8410 Rønde

Mødetid: Dommere og figuranter kl. 07.00 (nogle figuranter måske tidligere)
Hundeførere kl. 07.30

Tilrettelægger: Bo Melgaard Rasmussen – mobil: 24668993

Tilmelding: Skal ske via lokalafdelingen senest lørdag den 01. april
startgebyr skal indbetales samtidig med tilmelding.

Startgebyr: kr. 200,00 pr. hundefører.

Forplejning: Der serveres morgenmad til dommer, figuranter og hundeførere.

Der serveres frokost for dommer og figuranter.
OBS: hundeførere der ønsker at købe frokost, bedes angive det
ifm. tilmelding. Der betales på dage på MobilPay til Aarhus PH.
Der vil til afslutning blive grillet pølser

Dommere og figuranter vil blive kontaktet af områdelederen (hundeførere skal huske
at medbringe resultathæfte).

Med venlig hilsen og på gensyn
Aarhus Politihundeforening