PH Hovedbestyrelses beslutning angående opstartsplan

På baggrund af regeringens skitse til fase 2 og 3 har hovedbestyrelsen (HB) besluttet, at aktiviteter i Dansk Politihundeforening igen kan starte.

Fra mandag den 18. maj er træning, kurser og andre aktiviteter – med undtagelse af konkurrencer og kåringer – igen tilladt.

Konkurrencer og kåringer kan afvikles fra mandag den 8. juni.

Forårets Unghundekonkurrencer kan afholdes enten den 13./14. juni eller den 20./21. juni.
(PH Silkeborg informere, så snart dato er fastlagt og indbydelse er tilgængelig).

Forårets Oprykningskonkurrencer udgår.

Generelt skal myndighedernes retningslinjer og anbefalinger overholdes, ligesom der på alle standpladser bør være mulighed for afspritning.

Til enkelte øvelser er der følgende bemærkninger:

  • Apport og Fri ved cykel: Mulighed for afspritning efter øvelserne, ligesom HF evt. kan anvende handsker.
  • Øv. 9 og 10: Indtil videre udgår sidegenstande på figuranter. HF skal selvstændig oplyse, at en visitering supponeres, og figuranten skal kunne bekræfte anførte.
  • Øv. 11 og kåring øv. 9: Afstand til figurant 1-2 meter. Afvæbning som normalt, men figurant skal holde stokken således, at det er muligt at overholde anførte afstand.
    Mulighed for afspritning efter øvelsen.

Spørgsmål til anførte bedes rettet via bestyrelsen, der retter henvendelse via områdeleder.