PH Silkeborg retningslinjer af 21. maj 2020, for træning under Coronakrisen!

PH Silkeborg bestræber sig på at efterleve regelsæt givet af myndighederne, samt de supplerende regler som PH Hovedbestyrelse har udstukket:

  • Organiseret træning er siden mandag d. 18. maj 2020 tilladt, under forudsætning af overholdelse af, at maksimalt 10 mennesker er forsamlet, og at de overholder afstandskravet på 1 meter.
  • I konsekvens heraf, kan vi ikke have fælles samling i skoven under fælles lørdags/søndags træning i skoven. Aftaler om hvem der går sammen, må således laves forud for møde via Facebook medlemsgruppe.
  • Under øvelse 9 og 10, øver vi ikke visitering.
  • Ved afvæbning af stok/pistol unde øvelse 10/11, husk afspritning af genstandene.
  • Undgå generelt at berøre hinandens genstande.
  • Brug klubhuset under hensyn til myndighedernes regler.
    OK at lave kaffe og tage det med ud, samt at bruge toilettet. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for aftørring af flader m.m., samt egen håndhygiejne før brug af faciliteterne.