Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:
• Isolation af personer med symptomer.
• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

 

Klubbens medlemmer skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Da smitte primært sker ved kontaktsmitte, er afstand, god håndhygiejne og rengøring de vigtigste elementer.

Generelle retningslinjer:
Klubbens bestyrelse er ansvarlig for at kommunikere ud til alle medlemmer, at man skal blive hjemme fra trænings- og foreningsaktiviteter, hvis man er syg.

 • Personer kan møde til klub- og træningsaktiviteter, såfremt de ikke er bekræftet smittet med COVID-19 eller har symptomer, der giver mistanke om smitte med COVID-19.
 • Hvis symptomer opstår i løbet af dagen, skal personen tage hjem. Lederen af aktiviteten skal sikre rengøring af de områder, kontaktflader og genstande, som den syge har rørt ved.
 • Hvis personen testes positiv for Covid-19, kan deltagelse i aktiviteter først ske igen efter 48 timers symptomfrihed.
 • Hvis man er testet positiv for COVID-19, uden at have symptomer, skal man selvisolere hjemme i 7 dage. Hvis der opstår symptomer i løbet af de 7 dage, skal personen fortsat selvisolere sig indtil der har været symptomfrihed i 48 timer.
 • Hvis personen er blevet testet for Covid-19 og testen er negativ, må man komme tilbage igen, og hvis man ellers i øvrigt er rask.
  Forebyg smitte:
 • Vask eller afsprit hænder hyppigt.
 • Host og nys i albuebøjning, ærme eller engangslommetørklæde.
 • Undgå̊ håndtryk, kindkys og kram.
 • Hold afstand – bed andre om at vise hensyn.

Specifikke retningslinjer for træningsaktiviteter:

 • NYT pr. 1. marts 2021: Forsamlingsforbuddet medfører at vi ikke må være mere end 25 mennesker samlet til træningsaktiviteter, inkl. Instruktører og figuranter.
  Er der instruktører/figuranter der har flere hold på samme dag, skal der indlægges tidsmæssige pauser der tilsikrer, at det ene hold har mulighed for at fjerne sig fra træningsområdet, før det efterfølgende hold møder op (Gældende fra 1. marts 2021).
 • NYT pr. 1. marts 2021: Reserverede skovarealer anvendes igen træning jf. træningsplanen. Fælles møde ved trænings start og slut er genoptaget.
 • NYT pr. 1. marts 2021: Træning på byggemarkeder er mulig for op til 25 personer ad gangen. Ved større behov, kan der eventuelt anvendes mere end et byggemarked ad gangen (Foreløbig gældende frem til 23. november 2020).
 • Undgå så vidt muligt at berøre hinandens træningsudstyr. Hvis det ikke kan undgås afsprit dine hænder forud for en træningssession, alternativt anlæg handsker under træningen.
 • NYT pr. 1. marts 2021 - Under rundering: Der skal ikke foretages visitation, men figuranten skal tydeligt gøres opmærksom på at denne springes over – i modsat fald skal der ske fradrag.
 • NYT pr. 1. marts 2021 - Under bidetræning hhv. konkurrencer:
  - Undgå at ”råbe kommandoer” til hunden direkte ind i hovedet på figuranten. Ved behov for høje kommander, sørg for at holde afstand til figuranten og kik væk fra figuranten.
  - Øvelse 10/Stop : Der skal ikke foretages visitation, men figuranten skal tydeligt gøres opmærksom på at denne springes over – i modsat fald skal der ske fradrag.
  - Øvelse 11/Stop : Figuranten s
  - Det er op til den enkelte hundefører og figurant at vurdere om man ønsker at anvende mundbind.

Specifikke retningslinjer for brug af klubhuset på F.L. Smiths Vej 5.
NYT pr. 1. marts 2021: Ophold i klubhuset er tilladt således:

 • Alene kortvarigt ophold i forbindelse med toiletbesøg, kaffebrygning og afhentning af kaffe/sodavand er tilladt.
 • Indendørs ophold er ikke tilladt.

Rengøring af klubhuset:

 • Ledelsen af de enkelte foreninger har ansvar for, at fælles kontaktpunkter rengøres/desinficeres efter brug.
  PH Silkeborg er her afhængig af, at alle klubbens medlemmer der bruger klubhuset, her deltager i den daglige rengøring efter brug.
  Ved aktiviteter i/om klubhuset, aftal fra gang til gang
  - hvem der rengør kontaktflader primært i køkken,
  - hvem der tjekker og tømmer skraldespand, samt
  - hvem der rengør toilettet.

Reference:

a. Silkeborg Kommunes retningslinje for idræts-, forenings- samt fritidsfaciliteter indendørs og udendørs dateret 13. oktober 2020.
b. Silkeborg Kommunes mail af 29. oktober 2020.
c. PH Hovedbestyrelses beslutning af 27. februar 2021.