PH Silkeborg retningslinjer for imødegåelse af COVID-19, opdateret 22. marts 2021

På baggrund af regeringens beslutning om yderligere åbning pr. 22. marts 2021, og PH Hovedbestyrelses beslutning af 21. marts 2021 er klubbens retningslinjer opdateret.

Se COVID-19 retningslinjer

Men overordnet medfører de opdaterede retningslinjer

  • en begrænsning på 50 (NYT) personer under træning, samt
  • adgang til klubhuset kun i forbindelse med kortvarige ærinder.