PH Silkeborg retningslinjer for imødegåelse af COVID-19, opdateret 22. maj 2021

På baggrund af regeringens beslutning om yderligere åbning pr. 17. maj 2021.

Se COVID-19 retningslinjer

Men overordnet medfører de opdaterede retningslinjer

  • Trinvis udfasning af forsamlingsforbud indendørs og udendørs 6. maj, 21. maj, 11. juni og 1. august.
  • Begrænsning på 25 personer i klubhuset fra 6. maj fastholdes lokalt indtil videre, henset til klubhusets størrelse.