PH Silkeborg samarbejdsaftale med Thin Blue Line – Denmark

Bestyrelsen har besluttet at indgå i et samarbejde med den almennyttige non-profit forening Thin Blue Line - Denmark.

Thin Blue Line - Denmark formål er primært, at støtte tilskadekomne og sygepensionerede politifolk og disses pårørende.

Det gør foreningen på mange forskellige måder (læs evt. mere på hjemmeside https://thinblueline.dk/aktiviteter/ eller på Facebook https://www.facebook.com/thinbluelinedk ).

Foreningen har sat gang i et projekt med etablering af netværksmøder via et samarbejde med Københavns Veteranhjem, hvor foreningen låner et lokale hos dem.

Her kan tilskadekomne og sygepensionerede kollegaer mødes hver 14. dag.

Formålet er at facilitere uformelle netværksarrangementer, hvor tilskadekomne og sygepensionerede politifolk kan mødes.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at støtte foreningens initiativ med netværksmøder i det midtjyske, idet vi stiller klubhus og klubbens træningsområde til rådighed for en lokal netværksgruppe af tilskadekomne betjente.

De vil typisk komme på en hverdag om formiddagen i to til tre timer - som regel på torsdage - og med ca. tre ugers mellemrum. For flere af dem, betyder det at de kan have deres hunde med i gruppen meget, idet hunden har en terapeutisk virkning på den enkelte. Derfor kan vores klub give dem gode rammer for dette samværd.
VIGTIGT: På de tidspunkter hver klubhus og areal er lånt ud til netværksgruppen, anmodes medlemmerne om at undgå brug af vores faciliteter. Baggrunden er, at medlemmerne af netværksgruppen har behov for at kunne være private og have ro omkring sig.

Netværksgruppen vil første gang komme torsdag d. 26. november 2020.

Thin Blue Line - Denmark lån af klubhus og areal vil fremgå af aktivitetskalender, blive annonceret som medlemsnyt, samt blive slået op på FB medlemssiden.