I Dansk Politihundeforening kan kåringsprogrammet sammenlignes med politiets godkendelsesprøve for politihunde og er tæt knyttet hertil. Det betyder bl.a. at ændres forudsætningerne for godkendelse i politiet, vil de også blive overført til PH’s kåringsprogram. F.eks. da Rigspolitiet øgede beståelseskravet for deres politihunde fra 85 til 95 point ud af 110 point, blev PH’s kåringskrav hævet med samme antal point.

I PH er det den enkelte afdelingsbestyrelses ansvar og opgave at indstille en ekvipage til prøvekåring og kåring når denne anses for at være klar til at bestå. Hundeførere kan ikke selv tilmelde sig en prøvekåring, men evt. overfor bestyrelsen eller træner give udtryk for at man føler sig klar til en kåring, hvis man ikke på forhånd er blevet anbefalet at stille.

For at kunne indstilles til en kåring, skal ekvipagen have bestået en prøvekåring med tilfredsstillende resultat. Det forventes at der afholdes en realistisk prøvekåring, med de samme krav som ved en kåring.

Opnås der kun lige nok point til at bestå eller opstå der i øvrigt tvivl om ekvipagen vil kunne bestå en kåring, kan bestyrelsen beslutte, at en eller flere øvelser tages om inden for en rimelig tidshorisont. Dette for at udelukke at der på dagen var specielle forhold der påvirkede resultatet.

For at stille til en prøvekåring, skal bestyrelsen være overbevist om at niveauet er tilstrækkeligt højt i alle 10 kåringsøvelser, så ekvipagen ikke har væsentlige udfordringer i øvelserne. Sker evalueringen ikke gennem den daglige træning af fuld øvelse med ”dommer”, eller under interne konkurrencer, skal ekvipagen stille til en evaluering eller standpunktsprøve i den eller de øvelser, der hersker usikkerhed om. Selvtrænere skal stille i fuldt program evt. over nogle dage. Kan evt. gennemføres parallelt med den almindelige træning.

Ønske om indstilling til prøvekåring bør gives ca. 1-2 måneder før en eventuel prøvekåring, så der er tid til forberedelse både for hundefører og tilrettelægger. En prøvekåring gælder ikke evigt. Det bør tilrettelægges således at en kåring kan finde sted inden for ca. 4 uger efter en prøvekåring ellers skal der stilles til en ny prøvekåring.

Afhængig af antallet der indstilles til prøvekåring, kan prøvekåring og kåring evt. foregå i samarbejde med andre afdelinger, så kørsel til anden afdeling kan forekomme.

Dumper man til prøvekåringen, skal man igennem en evaluering af den øvelse man dumpede i, før man kan indstilles til en ny.
Kåringen foregår ved at kåringsmanden efter indstillingen fra bestyrelsen, fastsætter tid og sted.
Kun ved afholdelse i egen afdeling har bestyrelsen en hvis indflydelse på datoen. Det er før set at en kåring bliver afholdt på en fredag, hvis der ikke er så mange deltagere.

Kåringsmanden medbringer egen figurant.

På kåringsdagen skal hundefører medbringe en kopi af stamtavle til kåringsmanden. Kåringsgebyrets størrelse oplyses til hundeførerne på dagen, idet gebyrets størrelse varierer, idet det er afhængigt af antal deltagere og kørte km for kåringsmand og - figurant. Bestås kåringen på dagen, refunderer Silkeborg PH kåringsgebyret.
Dumper en ekvipage til kåringen, kan der i særlige tilfælde bevilges en ny kåring hurtigt efter, såfremt kåringsmanden mener der er forhold der taler her for. Ellers må man påregne at man skal vente minimum et par måneder og bestå en ny prøvekåring, før man kan indstilles igen.