Med mindre andet er aftalt mellem PH og DCH, anvender PH medlemmer den nordlige del af banen (fjernest fra DCH klubhus), mens DCH medlemmer anvender den sydlige del af banen.
DCH vil tillige anvende det omkransende område med langt græs - vest og nord for banen - til brug for fritsøg m.m.

For PH medlemmer er der åben træning (individuel og mindre grupper) på trænings- og lysbanen i følgende tidsrum:

  • Tirsdag fra 15.00 – 22.00, med mindre banen bruges til organiseret bidetræning, eller hvalpetræning.
  • Onsdag fra 15.00 – 22.00, med mindre banen bruges til organiseret bidetræning.
  • Torsdag fra 15.00 – 22.00, med mindre banen bruges til organiseret bidetræning.

I følgende tidsrum er hele trænings- og lysbanen reserveret DCH:

  • Mandag aften i tidsrummet 18.00 – 20.20 og
  • Søndag formiddag i tidsrummet 10.00 – 12.00

På øvrige tidspunkter, kan trænings- og lysbanen generelt anvendes, idet det enkelte medlem dog søger at tage hensyn til DCH medlemmer, hvis de er i gang med eks. fritsøg i det omkringliggende område.

Ved større arrangementer, kan klubberne internt aftale at disponere over hele arealet i hvert enkelt tilfælde.