Velkommen til PH Silkeborg nye hjemmeside!

Kære medlemmer.

Så er den nye hjemmeside i luften. Der er lagt mange kræfter i at samle alle relevante informationer i klubben på denne platform, således at de altid er til rådighed for medlemmerne - på den hjemlige computer såvel som på din smartphone.

Der er lagt mange kræfter i at gøre hjemmesiden brugervenlig med links, således at man ikke lede efter informationerne.

For tiden er organiserede aktiviteter sat på hold, men når der åbnes op igen, så vil de blive lagt ind under arrangementer.

Nyheder på hjemmesiden, vil blive annonceret på vores facebook medlemsside.

En del af siden er åben for alle interesserede i PH Silkeborg. Det er fremadrettet vores udstillingsvindue til den omkringliggende hundeverden, og her vi forsøger at fortælle hvad vi står for, og hvad vi kan tilbyde vores medlemmer.

På den interne medlemsdel, finder du alle relevante informationer i relation til aktiviteter, konkurrencer, referater og meget mere. Dette vil løbende blive udbygget. Gode ideer modtages selvfølgelig gerne.

Under bestyrelse kan I se, at vi har fået lavet individuelle mailadresser til de fem bestyrelsesmedlemmer. Under kontaktoplysninger, er der anført en række opgaver/emner, hvor ansvaret er fordelt på alle fem bestyrelsesmedlemmer. Har man input/forslag der relaterer sig til de pågældende emner, anmodes i om at adressere det ansvarlige bestyrelsesmedlem jævnfør oversigten.

Når der åbnes op for aktiviteter igen, vil vi introducere arrangementsdelen på hjemmesiden, der gerne skulle gøre tilmeldinger til konkurrencer og andre aktiviteter meget nemmere for det enkelte medlem, henholdsvis for den arbejden bestyrelse, således at vi kan fokusere på det væsentlige - hundearbejdet!

Pt. er det kun muligt at registrere én hund pr. medlem. Det arbejdes der også på at udbygge - tidshorisont herfor er endnu ikke afklaret.

På trods af bestræbelserne på at eliminere ale fejl, kan det ikke afvises at der er link der ikke virker, eller informationer som ikke fremgår helt klart. Opdager du noget, så skriv til Formanden